Fotowoltaika

Fotowoltaika to cała gama możliwości, która jest skierowana do prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa. To cały system służący produkcji prądu pozyskiwanego z naturalnych czynników środowiska. Jest to niezwykły krok w przyszłość, które otwiera nowe spojrzenie na środowisko naturalne i jego niewyczerpany potencjał. Dlatego, jesteśmy firmą z przyszłością, która wie, jak ważne jest wyjście naprzeciw temu, co nowe, co warte odkrycia. Stawiamy na ciągły rozwój i pogłębianie swoich kwalifikacji i wiedzy w zakresie fotowolaiki. Oferujemy kompleksowe podejście do każdego zamówienia, gwarantując satysfakcję z efektów naszej pracy. Fotowoltaika jest dzisiaj czymś, co buduje nową przyszłość. Energooszczędna polityka nie tylko wzbogaci nasze kieszenie, ale także i wzbogaci naturalne środowisko. Na naszej stronie internetowej przedstawiony jest kalkulator, który umożliwia nam poznanie kosztów, jakie poniesiemy stosując w różnego rodzaju budynkach rozwiązanie fotowoltaiczne.

Umieszczając w kalkulatorze określone parametry, możemy uzyskać niezwykle ważne dla nas informacje. Przede wszystkim orientacyjną wysokość opłat za prąd w skali roku, koszty poniesionej inwestycji oraz to, co jest chyba najbardziej interesujące, okres, jaki musimy czekać, aż inwestycja się nam zwróci. Kalkulator, po uwzględnieniu położenia dachu względem słońca, pozwala też na uzyskanie informacji, ile energii jesteśmy w stanie wyprodukować oraz ile potrzebujemy na bezpośrednie zużycie. Fotowolaika w takich wyliczeniach staje się najbardziej opłacalnym źródłem zasilania. Koszt instalacji i montażu systemów fotowoltaicznych może się zdawać być dużym wydatkiem. Lecz biorąc pod uwagę, iż w eksploatacji nie interesują nas rachunki za prąd i jego podwyżki, nabieramy przekonania, że zainwestowaliśmy słusznie i jest to wydatek, który nam się opłaci.

Instalacje fotowoltaiczne - elektrownie słoneczne (PV) generują tanią, zieloną energię bezpośrednio z promieniowania słonecznego. Energia ze Słońca wytworzona w ten sposób może być użyta do:

 •  zasilenia urządzeń/gospodarstw domowych,
 •  oświetlenia,
 •  ogrzewania wody lub
 •  akumulowana jako dodatkowe źródło energii w przypadku braku energii z sieci energetycznej.

Energia słoneczna ma niesamowity potencjał. W ciągu godziny ze Słońca do powierzchni Ziemi dociera więcej energii niż wszyscy ludzie na całym świecie wykorzystują w ciągu roku.
Energia ze Słońca może być wykorzystana w instalacjach fotowoltaicznych, oświetleniu solarnym, ogrzewaniu pomieszczeń oraz w podgrzewaniu wody użytkowej. Instalacje fotowoltaiczne wytwarzają energię w ciągu dnia, a więc właśnie wtedy, gdy istnieje największe zapotrzebowanie. Słońce jest niewyczerpanym, ale i ekonomicznym źródłem energii. Co najważniejsze – świeci za darmo.

Fotowoltaika to praktyczne rozwiązania dla każdego domu oraz firmy – zwłaszcza w czasach coraz wyższych cen energii elektrycznej. Z instalacją fotowoltaiczną, każdy właściciel domu/inwestor staje się producentem energii elektrycznej ze Słońca, wystarczy zamontować moduły fotowoltaiczne na dachu domu, na garażu lub na ziemi, połączyć moduły ze sobą, przyłączyć do falownika i gotowe.

Poniżej przedstawimy porównanie zasobów paliw kopalnych Ziemi do napromieniowania energią słoneczną:

Źródło: "Katalog Fotowoltaika 2016" -Perspektywy fotowoltaiki na świecie str. 42

Systemy fotowoltaiczne wyróżniają się prostotą instalacji i są łatwe do wykorzystania zarówno w warunkach przemysłowych jak i w gospodarstwach domowych.

W uproszczeniu:

W modułach słonecznych znajdują się ogniwa fotowoltaiczne. Pod wpływem działania promieni słonecznych dochodzi w nich do tzw. efektu fotowoltaicznego i w konsekwencji powstaje prąd stały.

Prąd stały trafia do falownika - urządzenia, gdzie jest przekształcany w prąd przemienny,  pozwalający zasilać urządzenia elektryczne w domu czy w firmie.

    Pozyskana dzięki panelom słonecznym energia „wypiera” prąd sieciowy gwarantując, że w pierwszej kolejności będzie wykorzystany ten z instalacji PV.

    Nadwyżka prądu trafia do sieci elektroenergetycznej. Lokalny operator jest zobowiązany odebrać nadwyżkę energii elektrycznej.

Produkując energię na własne potrzeby oszczędzamy pieniądze i generujemy zyski dzięki sprzedaży energii operatorowi sieci. Ponadto stajemy się bardziej niezależni zarówno od operatora sieci energetycznej jak i cen energii elektrycznej.

 • System instalacji fotowoltaicznej składa się z:
 1. modułów/paneli fotowoltaicznych – moduł PV zbudowany jest z ogniw fotowoltaicznych, które wykorzystują energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej
 2. systemu mocowania modułów PV do dachu
 3. inwertera DC / AC ( falownika ), to urządzenie, które zamienia prąd produkowany w panelach – prąd stały, na prąd, który może być wykorzystywany w domach lub przesyłany do sieci elektrycznej – prąd przemienny; Inwerter PV ma również za zadanie ciągłe monitorowanie jakości, wielkości i częstotliwości napięcia sieciowego; w przypadku zaniku napięcia inwerter wyłącza się
 4. zabezpieczeń (urządzeń automatycznie wyłączających instalacje w przypadku niesprawności sieci )
 5. okablowania (różnego rodzaju złączki i konektory odpowiedniej jakości)
 6. inteligentnego dwukierunkowego licznika energii (urządzenie, które mierzy ile energii (kWh) system PV oddaje do sieci) - wymiana licznika na dwukierunkowy jest usługą bezpłatną i należy do obowiązków Operatora Sieci Energetycznej
 7. opcjonalnie z akumulatora wraz z regulatorem ładowania - w zależności od tego czy jest to instalacja niezależna (off-grid - wyspowa) czy przyłączona do sieci elektroenergetycznej (on-grid)
 • OSZCZĘDNOŚĆ – chroni przed częstymi podwyżkami cen prądu, generuje zyski dzięki sprzedaży energii operatorowi sieci energetycznej, inwestycja zwraca się po kilku latach.
 • TRWAŁOŚĆ/GWARANCJA –duża odporność na warunki atmosferyczne (np. grad), żywotność paneli to minimum 25 lat.
 • OCHRONA ŚRODOWISKA – nie generuje szkodliwych substancji i gazów.
 • SAMOOBSŁUGA
 • CZAS WYKONANIA SYSTEMU PV – łatwość montażu i wykorzystania zarówno w warunkach przemysłowych jak i w gospodarstwach domowych. Zwykle wykonanie systemu PV dla domu jednorodzinnego oraz jego rozruch trwa 2-3 dni. Wcześniej należy przygotować odpowiedni projekt generatora PV i czasem poczekać kilka dni   na skompletowanie odpowiednich podzespołów.
 • CZAS AMORTYZACJI INWESTYCJI – średnio 8 lat w zależności od konfiguracji i przeznaczenia systemu; różny dla instalacji fotowoltaicznych domowych i dla farm słonecznych.
 • KONSERWACJA - nie wymaga częstych prac konserwacyjnych. Należy jedynie pilnować, aby nie zasłaniały jej drzewa i inne wysokie obiekty. Na modułach nie powinny też znajdować się liście, kurz, ptasie odchody. Zmniejsza to bowiem ich wydajność. Zanieczyszczenia mogą być likwidowane przy pomocy ciepłej wody lub samoistnie przez deszcz i śnieg.
 • ATRAKCYJNE WARUNKI RAMOWE – oddawanie prądu z instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej uregulowane jest przez umowę z zakładem energetycznym, inwestor nie ponosi żadnych kosztów związanych z zawarciem umowy.
 • MODUŁOWA BUDOWA – można zacząć od małej instalacji, a później ją rozbudować.
 • ZBĘDNE SĄ ZASOBNIKI ENERGII – prąd jest natychmiast odbierany przez sieć energetyczną, zbędne są akumulatory.
 • BILANSOWANIE ENERGII - produkowana w ciągu dnia przez instalację fotowoltaiczną energia jest zużywana na własne potrzeby a jej nadmiar oddawany jest do sieci energetycznej, w nocy wykorzystujemy zbilansowaną w sieci energię elektryczną.

Dzięki nowelizacji prawa energetycznego zniesiony został obowiązek posiadania działalności gospodarczej, przez wytwórców energii z mikroźródeł (o mocy elektrycznej do 40 kW). Podłączenie instalacji następuje na zgłoszenie do zakładu energetycznego - bez kosztów po stronie zgłaszającego. Dodatkowo od lipca 2016 inwestorzy posiadający mikroinstalacje do 40 kWp mocy mogą bilansować energię oddawaną i pobieraną do sieci - bez konieczności inwestowania w systemy magazynowania energii-akumulatory.

Wyprodukowana przez instalację PV energia np. latem, która nie może być zużyta na bieżąco jest "oddawana" do Operatora Systemu Dystrybucji(OSD) energi np, Enei. Oddaną energię do OSD można "odebrać" np zimą, czy wieczorem kiedy instalacja PV pracuje słabo lub w ogóle.

I tak jeśli mamy instalację o mocy do 10KW możemy odebrać od OSD 80% oddanej energii. A gdy instalacja PV jest większa niż 10kW przysługuje nam 70% oddanej energii. Cześć energii którą "zabiera" OSD wynika z tego, iż OSD magazynuje ją dla nas.

Szacuje się, że zużycie własne- czyli bezpośrednie w przeciętnym gospodarstwie domowym jest na poziomie 35%, czyli 65% energii "przechowujemy" w sieci OSD.

Aby dowiedzieć się jaka wielkość instalacji potrzebują Państwo na swoje potrzeby zapraszamy do skorzystania z kalkulatora, który uwzględnia powyższe zależności.

Poniższy wykres przedstawia zwrot z inwestycji fotowoltaicznej o wartości ok. 40tyś PLN, przy zużyciu własnym/bezpośrednim na poziomie 35% - zwrot kosztów z instalacji następuje po ok. 8 latach:

 

Roczne zużycie energii

120 kWh
10000 kWh

Wynik:

Koszt zakupu prądu

zł/kWh

Roczny rachunek za prąd

Wynik:

Bezpośrednie zużycie na potrzeby własne

0%
100%

Wynik:

Położenie dachu względem słońca

Azymut

Pochylenie dachu

1. Nasłonecznienie

%

2. Sugerowana wielkość instalacji do pokrycia:

100% własnego zapotrzebowania na enrgię rocznie

kWp

3. Ilość wyprodukowanej energii rocznie biorąc pod uwagę azymut i pochylenie dachu

kWh

4. Orientacyjny koszt instalacji

PLN

5. Orientacyjny czas zwrotu inwestycji

Lat

wykres_mocy

Zapraszamy do zapoznania się z pracą istniejącej elektrowni fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym.

Prosimy o zalogowanie się na stronie:

http://server.growatt.com/login.do

login: 3kW

hasło: 1234567

Po zalogowaniu się, można zobaczyć jak pracuje typowa instalacja PV on-line. Wszystkie dane instalacji podawane są w czasie rzeczywistym.

Kontakt

EOVIA
Fotowoltaika - Wielkopolska - Sędzinko k. Poznań

ul. Wiśniowa 17F, 64-552 Sędzinko
NIP: 7651594820, REGON: 302370602

Oddział Poznań/Sędzinko

Biuro

tel.: +48 519 486 768

Dział handlowy

tel.: +48 516 404 758

Serwis - pomoc techniczna

tel.: +48 504 351 605

kontakt@eovia.pl