Oferta

Odnawialnymi Źródłami Energii OZE - fotowoltaiką

Stanowiącymi oszczędne, bezpieczne
i bezobsługowe rozwiązania dla gospodarstw
domowych jak i dla firm.

Montażem instalacji odgromowych

Zwiększających bezpieczeństwo nieruchomości przed
wyładowaniami atmosferycznymi.

Projektowaniem, montażem i serwisem instalacji fotowoltaicznych

Wykwalifikowany zespół pracowników firmy gwarantuje kompleksową i rzetelną
realizacje inwestycji.

Pracami na wysokości

Doświadczona kadra posiada niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prac
na wysokości w dostępie linowym.

Pomiarami instalacji OZE i elektrycznych

Posiadamy niezbędne kwalifikacje i uprawnienia SEP, OZE (UDT), a także profesjonalny sprzęt konieczny do
przeprowadzania pomiarów i odbiorów instalacji PV oraz instalacji elektrycznych.

Dron z kamerą termowizyjną

To niezwykle stabilne urządzenie doskonale sprawdza się na każdym etapie prac związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.

Profesjonalny zespół firmy Eovia w celu przedstawienia oferty działa wg poniższych kroków:

 1. Indywidualna rozmowa z Klientem pozwalająca określić między innymi:
 • Gdzie mają być zamontowane moduły? - dach spadzisty, dach płaski, wolnostojący
 • Na jakim podłożu będą montowane moduły? - materiał pokrycia dachu
 • Jakie nachylenie i orientację będą miały moduły? – nachylenie w stopniach, odchylenie od orientacji południowej
 • Jak duża będzie instalacji? - dysponowana powierzchnia, budżet inwestycji
 • Czy możliwe jest zacienienie modułu? – drzewa, kominy, sąsiednie budynki, anteny itp.
 • Jak można poprowadzić przewody w budynku? – istniejące rury kablowe, nieużywany komin, szyb instalacyjny
 • Gdzie ma być zainstalowany falownik? – na zewnątrz, w piwnicy, na poddaszu
 • Czy jest wolne miejsce na tablicy licznikowej?
 • Kto jest właściwym operatorem sieci energetycznej?
 1. Wymiarowanie, dobranie odpowiednich urządzeń i wykonanie projektu technicznego.
 2. Sprawdzenie, czy konieczne jest pozwolenie na budowę. W przypadku, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji fotowoltaicznej ( do 40 kWp ) nie przekracza mocy zainstalowanej budynku, przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej odbywa się na zasadzie zgłoszenia.
 3. Pozyskanie informacji na temat Ogólnopolskich i lokalnych programów wsparcia finansowego instalacji fotowoltaicznej ( patrz. NFOŚiGW oraz WFOŚiGW ).
 4. Montaż instalacji fotowoltaicznej.
 5. Zgłoszenie przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do Dystrybutora Energii.
 6. Uruchomienie i przeszkolenie Użytkownika.
 7. Serwisowanie instalacji fotowoltaicznej.

Gwarantujemy Państwu systematyczne postępowanie przy projektowaniu oraz staranne przygotowanie do realizacji i wykonania instalacji, co pozwala oszczędzać na czasie i kosztach montażu.

Zapraszamy do kontaktu i umówienia się z naszymi doradcami na bezpłatny audyt- kontakt.

Firma Eovia zapewnia serwis nowych i już istniejących instalacji fotowoltaicznych.

Serwisujemy instalacje zarówno przez nas zbudowane jak i przez inne firmy z branży OZE. Na życzenie klienta odpłatnie jesteśmy w stanie zbadać instalację PV kamera termowizyjną.

Wykonujemy przeglądy okresowe jak i dodatkowe wymagane przez niektórych producentów.

W razie problemów technicznych z instalacją prosimy o kontakt telefoniczny.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pomiarów kontrolnych i odbiorczych instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji elektrycznych 230/400V. Do wykonania pomiarów używamy nowoczesnych urządzeń pomiarowych Sonel oraz Seaward posiadających świadectwa wzorcowania. Protokoły pokontrolne przygotowujemy w sprawdzonym programie pobierającym wyniki bezpośrednio z analizatorów, co zwiększa czytelność i przejrzystość dokumentów jednocześnie zapobiegając pomyłkom podczas przepisywania wyników.

Celem wykonania w/w pomiarów jest bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych. Należy bowiem pamiętać, iż zastosowanie niskiej jakości materiałów, niewłaściwe wykonanie, uszkodzenia izolacji itp. zagrażają zdrowiu i życiu użytkownika.

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI -540

Miernik Sonel MPI-540 przeznaczony jest do sprawdzania domowych i przemysło­wych instalacji elektrycznych. Za pomocą przyrządu można wykonać pomiary, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji. Dodatkowo użytkow­nik ma możliwość rejestracji parametrów sieci elektrycznych znajdujących się na tych obiektach. Umożliwia to kontrolę jakości energii elektrycznej oraz pomiar parametrów ochrony przeciwporażeniowej przy użyciu jednego uni­wersalnego urządzenia.

Znaczne zautomatyzowanie pomiarów umożliwia funkcja badania wyłączników różnicowo-prądowych w trybie Auto, a także wstępnie zaprogramowane przez producenta sekwencje pomiarowe (tzw. au­totesty), które można również rozbudowywać o własne sekwencje. Wykonanie w sposób automatyczny pomiarów rezystancji izolacji przewodów 3-, 4-, oraz 5-żyłowych umożliwi adapter AUTO ISO-1000C.

Więcej niż miernik wielofunkcyjny:
 • największy dotykowy panel na rynku (7”) – niezwykła ergonomia i łatwość obsługi
 • pomiar wszystkich parametrów ochrony przeciwporażeniowej – jeden przyrząd zamiast kilku
 • szybki pomiar pętli zwarcia z wyłącznikiem RCD bez wyzwalania (do kilku sekund)
 • autotesty - możliwość wykonywania automatycznych pomiarów w sekwencji
 • szybka ścieżka od pomiarów do raportu
 • trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektro-energetycznych – podstawowa diagnostyka jakości zasilania
 • odczyt danych bieżących parametrów sieci – natychmiastowa ocena badanego urządzenia
 • parametry mierzone w klasie S normy EN 61000-4-30 – duża dokładność pomiarów
 • kalkulator strat energii - szybka diagnoza potencjalnych oszczędności
Przyrządem tym można wykonać wszystkie pomiary w odbiorczych instalacjach elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 • impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD)
 • parametry wyłączników RCD
 • rezystancja izolacji
 • rezystancja uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu)
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • pomiar oświetlenia
 • test kolejności faz
 • test kierunku obrotów silnika

Analizator instalacji fotowoltaicznych Seaward PV200 Solar Survey 200r

Solar PV200 to wysoce wydajne i efektywne rozwiązanie do testu i diagnozy systemów PV. Przeprowadza wszystkie testy uruchomieniowe wymagane przez normę IEC 62446 i przeprowadza szybki i dokładny pomiar krzywej I-V zgodnie z wymaganiami IEC 61829.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu z pojedynczym panelem PV lub ich szeregiem za pomocą dostarczonych przewodów, test może zostać łatwo przeprowadzony w ciągu kilku sekund za naciśnięciem jednego klawisza.

Wykonywane pomiary:
 • krzywe I-V zgodnie z EN 61829
 • ciągłości uziemienia
 • rezystancji izolacji
 • pomiar napięcia AC i DC
 • napięcia na otwartym obwodzie
 • maksymalne napięcie punktu mocy
 • prądu zwarciowego
 • maksymalny prąd punktu mocy
 • kalkulacja współczynnika FF.
 • mocy roboczej DC
 • prądu roboczego

Posiadamy w ofercie samodzielne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Stacje nadaja się do montażu zarówno w gospodarstwach domowych, parkingach odgólnodostępnych, hotelach i innych miejsach ogólnego przeznaczenia.

Możemy również zaproponowac Państwu tzw. Carporty. Czyli wiaty samochodowe na jeden, lub dwa samochody z pokryciem dachowym wykonanym z paneli fotowoltaicznych, lub carporty panele + stacja ładowania pojazdów elektrycznych:

Źródło: corab.eu

 

Nasza Firma wykonuje również instalacje odgromowe jak i przeciwprzepięciowe.

Aby skutecznie zabezpieczyć dom, firmę i inne budynki przez niszczącymi wyładowaniami elektrycznym - piorunami, warto posiadać:

 1. System ochrony odgromowej - najczęściej na dachu. Ich zadaniem jest skuteczne odprowadzenie wyładowania poprzez zwody i uziemienia do Ziemi. System ochrony odgromowej już sam w sobie znacznie podnosi bezpieczeństwo budynku. Piorun uderzając w taki budynek zostanie odprowadzony do Ziemi. Nie zabezpieczy to w pełni urządzeń elektrycznych w budynku, ale powinno uchronić budynek/dom przez zniszczeniem/spaleniem - do czego narażone są budynki bez instalacji odgromowej
 2. Aby zabezpieczyć również urządzenia elektryczne i elektroniczne w budynku warto posiadać również zabezpieczenie PRZECIWPRZEPIĘCIOWE przynajmniej typu 2(B) a najlepiej typu 2+3(B+C), a urządzenia "delikatne" typu komputer z zabezpieczeniem typu 4(D).
 3. Skuteczny system uziemień

Warto dodać, że obie instalacje z pkt.1 i 2 mogą pracować niezależnie tzn. nie potrzeba posiadać jednej aby mieć druga i odwrotnie. Natomiast posiadanie obu jednocześnie w znaczny sposób chroni dom/budynek przed szkodami wywołanymi przez pioruny.

Jeśli budynek/dom, nie posiada instalacji przeciwprzepięciowej a inwestor zamierza zainstalować instalację PV, wtedy konieczne jest również zainstalowanie systemu przeciwprzepięciowego dla instalacji PV DC jak i dla instalacji elektrycznej w domu AC. Koszt takich zabezpieczeń jest "z góry" wliczany w cenę instalacji PV.

Na koniec warto wspomnieć, że instalacja odgromowa ma na celu ochronić budynek przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Natomiast instalacja przeciwprzepięciowa chroni nasz dom również przed pośrednimi skutkami wyładowań. Np. gdy piorun uderzy w pobliski budynek, część prądu udarowego dotrze do naszego budynku powodując zniszczenia w postaci spalonych urządzeń elektrycznych jeśli nie posiadamy zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

Każda nasza instalacja zakończona jest wydaniem protokołu z pomiarów uziemień.

Wykonujemy również serwis i pomiary istniejących instalacji oraz pomiary okresowa dla budynków wymagających tego typu pomiarów

Drony już dawno udowodniły, że mogą być skutecznym i niezastąpionym narzędziem pracy. Dlatego też postanowiliśmy wykorzystać je w naszej branży. Odważymy się wyrazić stwierdzenie, iż jest to ulubiona zabawka właściciela firmy.

Dysponujemy dronem Yuneec Typhoon H520 z kamerą na podczerwień. Urządzenie niezwykle stabilne, pozwala na wykonywanie bardzo precyzyjnych ujęć co jest niezwykle ważne nie tylko na etapie planowania instalacji fotowoltaicznej, przy sporządzaniu dokumentacji ale także w kolejnych etapach prac montażowych oraz na końcu przy wykonaniu pomiarów instalacji PV. Zwiększona dokładność planowania całej inwestycji oraz monitoring na etapie jej realizacji wpływa na dokładniejszą kontrolę postępów i lepsze czasowe oszacowanie etapów prac.

Bez wątpienia zestaw H520 z kamerą Yuneec E50 w znacznym stopniu unowocześnia i ułatwia pracę.

Dron z kamerą na podczerwień wykorzystujemy zarówno w przypadku małych instalacji PV jak i w instalacjach przemysłowych.

Kamera termowizyjna na pokładzie drona pozwala w szybki sposób wykonać pomiary instalacji fotowoltaicznych, co istotnie skraca czas pomiaru nawet kilkukrotnie w odniesieniu do pomiarów wykonywanych przez serwisanta. Dzięki zintegrowaniu kamer z modułem GPS podczas lotu drona tworzona jest mapa z rozkładem temperatur na poszczególnych modułach fotowoltaicznych. Możemy w dowolnym punkcie pomiarowym odczytać temperaturę, a dzięki współrzędnym GPS zlokalizować miejsce usterki. Warto nadmienić, że podczas pomiaru termowizyjnego jednocześnie wykonywane jest zdjęcie wizyjne. Skrócenie czasu diagnostyki termowizyjnej instalacji fotowoltaicznej pozwala na zwiększenie częstotliwości wykonywania tego typu pomiarów, a co za tym idzie − na szybszą lokalizację usterek i zwiększenie niezawodności całej instalacji.

Kontakt

EOVIA

ul. Wiśniowa 17F, 64-552 Sędzinko
NIP: 7651594820, REGON: 302370602

Oddział Poznań/Sędzinko

Biuro

tel.: +48 519 486 768

Dział handlowy

tel.: +48 516 404 758

Serwis - pomoc techniczna

tel.: +48 504 351 605


kontakt@eovia.pl